Rendementen ForTrust Wereldwijd

Hieronder gemiddelde brutorendementen (voor kosten) van de Wereldwijde portefeuille (2014 tot en met heden)* weergegeven. Graag lichten wij de grafische weergave toe.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg (gedeeltelijk) verliezen.

* de periode van 2014 tot en met 2016 is geëxtrapoleerd op basis van de portefeuille in 2017