Duurzaam beleggen

Op basis van de Europese wetgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dient ForTrust transparant te zijn over haar beleggingsbeleid en op welke wijze daarmee aan duurzaamheidsaspecten wordt voldaan.

Wij bieden zowel een wereldwijde (niet specifiek duurzame) portefeuille en een duurzame portefeuille aan. Bij de intake bepaalt de relatie in welke portefeuille hij/zij gaat beleggen.

Wij zorgen voor wereldwijde en sectoraal optimaal gespreide portefeuilles. In de wereldwijde portefeuille wordt nagenoeg uitsluitend belegd in indextrackers (ETF's). Dit vanuit de gedachte dat de markt niet verslagen kan worden en het kostenaspect. In de duurzame portefeuille is dit (nog) niet mogelijk, omdat deze nog niet voldoende voorhanden zijn. Daarom is onze duurzame portefeuille merendeels opgebouwd uit duurzame beleggingsfondsen. Daar waar dit wel mogelijk is of in de toekomst zal zijn, zullen we ook in de duurzame portefeuille indextrackers opnemen.

Vooraf aan het openen van een beleggingsrekening stellen we met relatie de duurzaamheidsvoorkeuren vast.