Beleggingsportefeuilles

Wereldwijde Portefeuille

Onze beleggingsfilosofie is dat de markt altijd gelijk heeft. Vandaar onze keuze voor een zogeheten passieve strategie, we beleggen in (fysieke) ETF's en indextrackers. Daarnaast de kosten zijn aanmerkelijk lager dan in actief beheerde fondsen. Het belangrijkste van onze portefeuille is de optimale spreiding, geografisch en sectoraal, zowel in zakelijke als vastrentende waarden.

Duurzame Portefeuille

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Wij hechten belang aan deze transitie, onze duurzame portefeuille is samengesteld uit ETF's en beleggingsfondsen. Vergelijkbaar met de wereldwijde portefeuille is deze optimaal geografisch, sectoraal gespreid zowel in zakelijke waarden als vastrentende waarden.