november 2023

Nieuwe pensioenwet


In het recente nieuws is aangekondigd dat er een nieuwe pensioenwet op komst is. De overheid heeft besloten om het pensioenstelsel te hervormen met als doel het systeem flexibeler en persoonlijker te maken.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe pensioenwet omvatten onder andere de overgang naar een meer individueel pensioenstelsel, waarbij deelnemers meer invloed hebben op hun eigen pensioenopbouw.

Deze veranderingen beogen een betere aansluiting bij de moderne arbeidsmarkt en individuele behoeften. Het is raadzaam om u goed te informeren over de specifieke wijzigingen en de impact ervan op uw persoonlijke pensioensituatie.

Wij lichten u graag voor!